Taekwondo

Taekwondo betyder
TaeKwonDo är en koreansk stridskonst där du lär dig att använda dina händer och fötter i självförsvarssyfte. Målet med TaeKwonDo är att utveckla dig själv som människa. Taekwondo betyder ungefär "Fotens och handens väg" Det består av 3 ord:

• Tae betyder "fot"

• Kwon betyder "hand"

• Do betyder "vägen". Detta är svårt att förklara, men det är något man lär sig inom Taekwondo efter en tids träning. Det är ditt sätt att vara mot andra människor och respekt

Taekwondo främjar individens koncentration, koordination, självkontroll, medvetande, mod, självförtroende samt fysiska och psykiska utveckling. Man lär sig även vad som är rätt och fel och att styrka betyder moraliskt ansvar. Taekwondo-eleven lär sig på så sätt att inte tillgripa våld mot andra människor och att uppträda moraliskt i alla situationer.

Kyorugi (kamp)
Taekwondo som sport är fartfylld och spektakulär. En mycket sofistikerad sport som kräver stor skicklighet i taktik, strategi och explosiv snabbhet hos de tävlande.

Två spelare möts i 2-3 ronder à 1,5-2 minuter beroende på nivå, kön, ålder och tävlingens utformning. De två spelarna identifieras med hjälp av varsin färg, röd (Hong) eller blå (Chong), som återfinns på hjälm och väst. Poäng ges för träffar på kroppsvästen och huvudet. Spelarna bär skyddsutrustning på armar, ben, bål och huvud. Både slag och sparkar är poänggivande men slag mot huvudet är förbjudna. Tekniker under bältet är heller inte tillåtna. En träff skall vara kraftfull och sättas med precision för att ge poäng. Eftersom reglerna är så pass hårda blir spelarens mentala styrka och taktiska sinne lika viktigt som styrka och teknik. Sport taekwondo kan liknas vid schack i fråga om taktik, strategi och logiskt tänkande.

Sport taekwondo är sedan år 2000 en officiell OS-gren. 

Poomsae (mönster)
I Poomsae, mönster, tillämpas alla grundtekniker. Man tränar attack- och försvarsrörelser mot en inbillad motståndare och visar hur grundteknikerna är tänkta. Linjen och riktningen i rörelserna är viktiga i poomsae. Poomsae hjälper dessutom till att kontrollera andning och styrka. 

Den tävlande ska sträva efter följande:
  Mönstret börjar och slutar på exakt samma punkt.

  Korrekt hållning och balans ska bibehållas hela tiden.

  Musklerna ska växelvis spännas och slappnas av.

  Övningarna ska utföras i rytmiska rörelser och utan stelhet.

  Hastigheten på rörelserna ska rätta sig efter instruktionerna.

  Den tävlande ska veta syftet med varje rörelse.

  Attack- och försvarstekniker bör vara lika fördelade mellan höger och vänster sida av kroppen.

Hosinsul (självförsvar)
Hosinsul (fritagning, grepp och brytning) är en del inom Taekwondo där du lär dig försvar mot olika typer av attacker. Inom försvar finns många olika typer av praktiska övningar och inlärningsvariationer. Du lär dig bl.a. att försvara dig mot fasthållningar, strypningar, slag, sparkar, kniv och andra typer av vapen. 
I hosinsul-träning kan även sparkar, slag och mycket annat förekomma. 
I och med sportutvecklingen inom Taekwondo är det många klubbar och utövare som inte längre praktiserar självförsvar, men teknikerna och filosofin är alltjämt en del av stilen.
Det har det blivit en markant ökning av intresset för självförsvar, och många elever vill att träningen skall innehålla mer av det. En av anledningarna kan vara det ökande våldet i samhället och den naturliga driften av att vilja hjälpa andra och sig själv. Hosinsul kan tränas i 1-steg, 2-steg, 3-stegs tekniker samt i fria varianter.

Kyukpa (krossteknik)
Kraftkrossning: Utövaren krossar lättbetongblock med slag, armbåge, spark, huvud, knä mm. 
En lyckad krossning betygssätts med bedömning på tjockleken på materialet, svårighetsgraden på tekniken och utförandet. 

Teknikkrossning: Utövaren krossar brädor alt. krossplankor (specialkonstruerade hopsatta bitar av hårdplast) i olika höjder. Detta sker med tekniker av olika svårighetsgrad, och brädor varieras i antal, tjocklek och höjd. 
En lyckad krossning betygssätts med bedömning på tjockleken på materialet, svårighetsgraden på tekniken, höjden på brädan samt utförandet.

 

Åldersgräns 14 år och uppåt

 

För mer information: taekwondo@morabudo.nu

Headerbanner1

Bakåt | Hem | Framåt
Copyright © Mora Budoklubb

Headerbanner1