jujutsukai

Ju-Jutsu

jutsu

Hur tränar man?
Ju-jutsuträningen bygger framför allt på olika försvarstekniker med syfte att ta sig ur en angripares grepp och där efterpå ett betryggande sätt ta kontrollen över motståndaren. Vi tränar även kast- och nedläggningstekniker samt blockeringar, slag- och sparktekniker. Vidare läggs stor vikt på fallträning och i ju-jutsu ingår även "kata", som är olika teknikserier utförda på ett bestämt och kontrollerat sätt.

Är ju-jutsu våld?
Ett genomgående tema i ju-jutsu är att utövaren skall lära sig försvarsmetoder mot våldsamma angrepp. Målet är att våld inte skall mötas med våld utan med teknik, kunskap och smidighet. I ju-jutsu betonas följsamhet framför konfrontation.

Vad säger lagen om ju-jutsu?
Svensk ju-jutsu är utvecklad med hänsyn till Brottsbalkens 24:e kapitel om nödvärn. Ju-jutsu är, korrekt utförd, en laglig form av självförsvar och ju-jutsuns övergripande filosofi är att aldrig använda mer våld än oundgängligen nödvändigt, med hänsyn till det angrepp man utsätts för.

Vem tränar ju-jutsu?

Alla människor kan träna ju-jutsu och i många avseenden skiljer sig ju-jutsu från de flesta idrotter. Män och kvinnor tränar tillsammans oavsett ålder eller andra egenskaper och ju-jutsu är en idrott där man tränar "med" och inte "emot" varandra. Allt detta skapar en god stämning och det är mycket roligare när kvinnor och män kan träna tillsammans.

Varför tränar man ju-jutsu?
De flesta som börjar träna ju- jutsu gör det för att de vill lära sig självförsvar, en del för att de vill pröva på något nytt och annorlunda, andra för att de är intresserade av japansk filosofi. Att så många sedan fortsätter med jujutsuträningen beror nog på att den ger en allsidig motion, en dynamisk konditions – och styrketräning och dessutom är det roligt.
Det finns möjligheter till både barn- och vuxenträning, se schema för tider.

 

För mer information: jujutsu@morabudo.nu

Headerbanner1

Bakåt | Hem | Framåt
Copyright © Mora Budoklubb

Headerbanner1