Goshinjutsu

護身術"

Goshinjutsu betyder självförsvarstekniker (eg. tekniker för att skydda kroppen) och är ett modernt system baserat på traditionella tekniker. Grundtanken i goshinjutsu är att dels träna ett modernt självförsvar men också ett forntida stridssystem med betoning på den inre tvecklingen. Mycket energi läggs på grunderna, dvs fotarbete och fall i början. Därefter är det frigörningstekniker i olika former som kommer. Rörelserna är uppbyggda så att man kan utöva mängdträning på egen hand. De är i kataform och är ganska korta vilket gör att de är lätta att komma ihåg om man tränar någon gång på fritiden.

Allt efter som man förbättrar sina förmågor och kunskaper så introduceras man till mer avancerade övningar vilket även innefattar vapenträning. Vapen som vi använder oss av är jo,bo,hanbo, bokken, katana, knivar mm.

Stilen är öppen för alla oavsett bakgrund, ingen eller erfaren. Åldersgräns är 15 år.

För mer information: goshinjutsu@morabudo.nu

Goshinjutsu2
Headerbanner1

Bakåt | Hem | Framåt
Copyright © Mora Budoklubb

Headerbanner1